....

Voorbeelden van mijn squarespace websites

..

Examples of my squarespace websites

....

Sandra van der Lee, Squarespace Portfolio.jpg

....

sales pages voor van dijk accounting

..

Sales pages for van dijk accounting

....

 • ....Van Dijk Accounting richt zich op financieel management, inzicht en empowerment voor vrouwelijke ondernemers..Van Dijk Accounting focuses on financial management, insight and the empowerment of female business owners....
 • ....Ik maakte 4 nieuwe sales pages om haar diensten helder aan te bieden..I created 4 long-form sales pages to clarify her service offerings....
 • ....Inmiddels werken we ook aan een nieuwe homepagina, een overzichtspagina voor alle diensten en wat pagina's voor online trainingen over administratie, btw en belastingaangifte..We're now also working on a new homepage, a summary page with all het services and  some pages for online trainings on admin, VAT, and tax returns....
 
 

....

tweetalige website voor g-company

 • Tweetalig maken bestaande website
 • Oplossingen pagina aanpassen
 • Website opfrissen: o.a. contactformulier en en cookie banner
 • Ondersteuning bij verbeteren van SEO

..

Bilingual site for g-company

 • Make the current site bilingual
 • Change the solutions page
 • Website makeover: custom contact form and cookie banner
 • SEO audit and help improve SEO of the site

....

Squarespace Sandra van der Lee background.png

....

MIKE PERSONAL TRAINING PORTFOLIO PROJECT

 • Volledige nieuwe website
 • Uitzoeken van stock fotografie
 • Squarespace template: Ready

Details over het project lees je hier.

..

Mike personal training portfolio project

 • New website
 • Picking out stock images
 • Squarespace template: Ready

....

 

....

NIEUWE webSITE VOOR CONSULTANCY BAS-SPORT

 • Volledige nieuwe website
 • Nieuwe webteksten
 • SEO Extra: zoekmachine optimalisatie
 • Projectfotografie
 • Squarespace template: Foster

Details over het project lees je hier

..

New website for consultancy BAS-sport

 • Full new site
 • Fresh copy
 • SEO Extra: search engine optimisation
 • Project photography
 • Squarespace template: Foster

....

Squarespace Sandra van der Lee background.png

....

CUSTOM CSS + Squarespace ONDERSTEUNING VOOR AYLONA

 • Sticky navigatie gemaakt
 • Blogposts breder gemaakt
 • Social icons in navigatie toegevoegd
 • Facebook Pixel geïnstalleerd

Details over het project lees je hier.

..

Custom CSS + Squarespace support for aylona

 • Created sticky navigation
 • Made blogposts wider
 • Installed social icons in navigation
 • Installed Facebook Pixel

....